سلام، به سایت کسی کلاد خوش آمدید. لطفا لاگین کنید | ورود رایگان
تماس با ما برگشت به صفحه ی اصلی CASICloud

پیشنهادات

پرینت سه بعدی

کلسیم لاکتات پز..

میله آلومین..

سنگ آجری

آلیاژ آلومینومی..

دستگاه سیمان کا..

تقاضی

آخرین نیاز به زودی انقضا می شود بیشتر+
تاریخ صدور نام تقاضا متقاضی معتبر تا
2016-11-02 لنز دوربین.. شرکت ایران.. زمان باقیمانده ساعات باقیمانده 2017-09-22 دقیق >>
2016-11-02 12V / 24V .. شرکت ایران.. زمان باقیمانده ساعات باقیمانده 2017-07-21 دقیق >>
2016-11-02 تراکتور EP.. شرکت ایران.. زمان باقیمانده ساعات باقیمانده 2017-11-17 دقیق >>
تاریخ صدور نام تقاضا متقاضی معتبر تا
2016-11-02 12V / 24V .. شرکت ایران.. زمان باقیمانده ساعات باقیمانده 2017-07-21 دقیق >>
2016-11-02 لنز دوربین.. شرکت ایران.. زمان باقیمانده ساعات باقیمانده 2017-09-22 دقیق >>
2016-11-02 تراکتور EP.. شرکت ایران.. زمان باقیمانده ساعات باقیمانده 2017-11-17 دقیق >>
آخرین معامله بیشتر+
محصول مورد نظر تامین کنندگان معتبر تا

طراحی کلاد

تامین یک فضای طراحی آنلاین برای طراحی و نوسعه محصولات

PDM CAD CAE CAPP

مدیریت تمام محصولات مربوط به اطلاعات و تکنولوژی پردازش در پلتفرم ابری

نرم افزار CAD مدلینگ آنلاین بر اساس پلتفرم ابری

TH-PEM

طراحی دیگر دور از دسترس نیست

بهبود بهره وری طراحی فرایند و سطح مدیریت فنی

تولید کلاد

شبکه مشترک پویایی برای تولید

ERP MES C-APS VR

ابر MES

سیستم اجرای روند تولید کارخانه تولیدی هوشمند

برنامه ریزی شرکت های متقابل

تکمیل کار تولید، بر اساس پلتفرم ابری

شناخت شهودی محیط کارخانه و وضعیت عملیاتی طراحی